Annulatievoorwaarden

Bij het annuleren van uw inschrijving zijn volgende annulatievoorwaarden van toepassing:

* Annulatie tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de module : creditnota van 100% van de deelnameprijs voor de geannuleerde deelnemer. 
* Annulatie tot 7 kalenderdagen voor de aanvang van de module : creditnota van 50% van de deelnameprijs voor de geannuleerde deelnemer. 
* Annulatie minder dan 7 kalenderdagen voor de aanvang van de module of niet komen opdagen van de deelnemer : de deelnameprijs blijft 100% verschuldigd aan GFP. 


De annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren door een e-mail te sturen naar inschrijvingen@gfp.be

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de prijs op de vervaldag behoudt GFP zich het recht voor om haar Diensten onder de Overeenkomst op te schorten en is er zonder voorafgaande ingebrekestelling door de Klant een nalatigheidsinterest van 9,5 % per jaar verschuldigd op het openstaand bedrag en dit vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot aan de volledige betaling. Bovendien is de Klant in voormeld geval onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ad 15 % op het openstaande saldo verschuldigd met een minimum van 125 Euro per factuur. Deze forfaitaire schadevergoeding dekt de administratieve kosten van GFP en doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van GFP op een rechtsplegingsvergoeding.