Tussenkomst KMO-portefeuille

GFP is een erkende opleidingsverstrekker voor subsidiëring via de kmo-portefeuille.

Bespaar tot 30% op uw opleidingsbudget met de KMO-portefeuille

Uw opleidingen tot 30% overheidssteun

Elke Vlaamse KMO krijgt een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding. Kleine kmo's (< 50 werknemers) krijgen 30 % subsidie met een plafondbedrag van 7.500 euro per jaar. Middelgrote KMO's (<250 werknemers) krijgen 20 % subsidie met een plafondbedrag van 7.500 euro.

GFP is erkend dienstverlener

GFP is door het Vlaams Gewest erkend als dienstverlener voor de pijler “Opleiding” met volgend erkenningsnummer: DV.O109557

Voorbeeld

U schrijft zich in voor een GFP-opleiding. De prijs bedraagt 121 EUR (100 EUR  + 21 EUR btw).
U kunt enkel subsidie aanvragen voor de opleiding en NIET voor de btw. U vraagt dus  100 EUR als projectbedrag aan. Van die 100 EUR betaalt KMO-portefeuille 30 EUR.
Uiteindelijk bedraagt uw bijdrage 70 EUR + 21 EUR btw = 91 EUR.

U betaalt voor deze opleiding dus slechts 91 EUR.

Hoe maakt u gebruik van de KMO-portefeuille?

Bij het aanvragen van uw KMO-portefeuillesubsidie is het belangrijk dat u eerst inschrijft voor de opleiding, vooraleer u een KMO-aanvraag indient.

Er moet met andere woorden eerst een inschrijving zijn voor een opleiding bij GFP.

U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na start van uw opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Bent u nieuwe gebruiker van de kmo-portefeuille? Registreer u dan eerst op de website www.kmoportefeuille.be via uw federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. Een handige demo helpt u snel op weg.

Bij uw eerste aanvraag wordt ingesteld en vastgeklikt of u als kleine of middelgrote kmo gebruik maakt van de subsidies (op basis van uw NACE-code en na controle bij KBO).

Het erkenningsnummer van GFP is DV.O109557

Meer informatie?

Klik op het groene logo van de KMO-portefeuille.

Voor meer info, bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid of mail naar kmoportefeuille@vlaanderen.be.
Alle informatie vindt u ook op de website www.kmoportefeuille.be.

Bij GFP kan u met uw vragen terecht via mail op ilse@gfp.be of op het nummer : (0)2/808 21 18 
Ons erkenningsnummer als geregistreerd dienstverlener: DV.O109557